Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Nytt antal aktier i Doro

16:00 / 27 February 2015 Doro Press release

Doro AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Nytt antal aktier i Doro

Lund, 2015-02-27 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Genom den apportemission som beslutades och kommunicerades den 18 februari 2015
har antalet aktier och röster i Doro AB (publ) (”Doro”) ökat med 2 033 772.
Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier och röster i Doro till 23 238
255. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 23 238 255 kronor. 
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Doro AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015 kl. 16.00 CET. För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com 


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 27 februari 2015, kl 16.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/