Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar rapporten för det tredje kvartalet via audiocast och telefonkonferens

16:00 / 22 October 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro presenterar rapporten för det tredje kvartalet via audiocast och
telefonkonferens

Lund, 2015-10-22 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doros rapport för det tredje kvartalet kommer att publiceras onsdagen den 4
november klockan 7:30. 

Klockan 9:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en
webb-presentation av rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet nås
via webben http://edge.media-server.com/m/p/4k9bqm96 

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på nedan angivna
telefonnummer. Vänligen ring in cirka fem minuter före utsatt starttid så att
konferensen kan börja i tid. 

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till
Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud. 

Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand
version av presentationen att göras tillgänglig på corporate.doro.se 

Nummer till telefonkonferensen, från:
Sverige: + 46 (0)8 505 564 74
Frankrike (gratisnummer): 080 5980 144
Storbritannien: +44 (0)20336 453 74
USA: + 1 855 7532 230

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Bolaget har belönats med ett flertal
internationella utmärkelser för sin produktdesign och sina innovationer och är
idag global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer. Doro är ett
svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska
listan, Small Cap. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 277 miljoner kronor
(135 miljoner euro). 
Besök Doro på www.doro.com, www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 22 oktober 2015, kl 16:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/