Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från Doro AB:s extra bolagsstämma 2014

15:00 / 21 August 2014 Doro Press release

Doro AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från Doro AB:s extra bolagsstämma 2014

Lund, 2014-08-21 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid extra bolagsstämma i Doro AB (publ) den 21 augusti 2014 beslutades följande:

 -- att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande 26 ledande
   befattningshavare och nyckelpersoner i Doro-koncernen varigenom sammanlagt
   högst 841.000 teckningsoptioner emitteras där varje teckningsoption under
   perioden från och med den 22 maj 2017 till och med den 21 juni 2017
   berättigar till teckning av en aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 135
   procent av Doro-aktiens volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX
   Stockholm under perioden från och med den 25 augusti 2014 till och med den
   29 augusti 2014.

Fullständigt förslag avseende den extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängligt på Doros hemsida, www.doro.se 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 21 augusti 2014, kl 15.00 CEST. 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/