Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar rapporten för det andra kvartalet via audiocast och telefonkonferens

16:34 / 12 August 2014 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro presenterar rapporten för det andra kvartalet via audiocast och
telefonkonferens

Lund, 2014-08-12 16:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doros rapport för det andra kvartalet kommer att publiceras torsdagen den 21
augusti klockan 07:30. 

Klockan 09:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en
web-presentation av rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet kan
nås genom www.doro.com/corporate. 

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på telefonnummer
angivna nedan. Vänligen ring cirka fem minuter före utsatt starttid så att
konferensen kan börja punktligt. 

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till
Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och CFO Christian Lindholm. 

Cirka en timme efter att presentationen avslutats kommer också en on-demand
version av presentationen att göras tillgänglig på den ovan angivna adressen. 

Nummer till telefonkonferensen, från:
Sverige: + 46 (0)8 505 564 74
Frankrike: +33 (0)170 722 026
Storbritannien: +44 (0)20336 453 74
USA: + 1 855 7532 230

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/