Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro erhåller slutreglering från process mot Emporia

10:14 / 15 May 2014 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro erhåller slutreglering från process mot Emporia

Lund, 2014-05-15 10:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro har nått en slutlig uppgörelse med den österrikiska konkurrenten Emporia,
inklusive dess tyska dotterbolag, efter en rättsprocess i Sverige och Tyskland
som initierades av Doro under 2011. Stämningen gällde intrång i Doros
patenterade design- och formskydd. 

Den slutliga uppgörelsen nåddes den 12 maj 2014 och innefattar att Emporia åtar
sig att upphöra och avstå försäljning, marknadsföring och distribution av de
intrångsgörande produkterna Tellme 200 och 210 efter en viss tidsperiod.
Uppgörelsen omfattar även skadestånd till Doro. Skadeståndsbeloppet kommer inte
lämnas ut. 

"Att skydda alla våra immateriella rättigheter är viktigt för Doro och vi är
nöjda med att vi på ett effektivt sätt kan hävda våra registrerade design- och
formskydd, och därmed det unika som förknippas med våra produkter och
varumärket Doro", säger Jérôme Arnaud, Doros VD och koncernchef. För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef Doro, +46 (0) 46 280 50 05

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012
omsatte Doro 837,5  Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska
listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/