Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram i Doro

11:00 / 11 April 2014 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram i Doro

Lund, 2014-04-11 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Personalen i Doro har tecknat aktier inom ramen för det incitamentsprogram som
etablerades 2011 och där perioden för teckning av aktier (1 april – 30 juni
2014) nu har inletts. 

I april 2011 emitterade Doro teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram för bolagets anställda varigenom samtliga Doro-anställda
erbjöds möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren rätt att teckna
aktier till teckningskursen 35,30 kronor per aktie under perioden 1 april 2014
– 30 juni 2014 

När teckningsperioden inleddes den 1 april 2014 uppgick de anställdas innehav
till 552 770 teckningsoptioner. Sedan den 1 april 2014 har 28 anställda i Doro
tecknat totalt 58 873 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet. För att
finansiera teckning av nya aktier har anställda sålt delar av sina innehav av
teckningsoptioner i ett strukturerat program med hjälp av Remium Nordic AB.
Efter försäljning och teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 288 236
teckningsoptioner i incitamentsprogrammet som kan utnyttjas för teckning av nya
aktier fram till 30 juni 2014. 

Nyteckningen av aktier totalt, avseende sålda samt av personalen utnyttjade
teckningsrätter, kommer att tillföra Doro 9 338 050 kronor motsvarande 264 534
nya aktier med 1,27 procent utspädning. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef Doro, +46 (0) 46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com. 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 11 april 2014, kl 11:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/