Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros årsredovisning 2013 publicerad

15:00 / 21 April 2014 Doro Press release

Doro AB
Årsredovisning

Doros årsredovisning 2013 publicerad

Lund, 2014-04-21 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Doro har publicerat årsredovisningen för 2013 som finns nu tillgänglig på Doros
webbplats, www.doro.com. Den kommer, när den är tryckt, också att skickas ut
till dem som så begärt. 

Årsredovisningen kan beställas på 046-280 50 33 eller via e-mail till
eva.nihlen@doro.com 

För att läsa hela rapporten, se bifogad fil.


För mer information, vänligen kontakta:
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/