Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar rapporten för det andra kvartalet via audiocast och telefonkonferens

16:00 / 12 August 2013 Doro Press release

Lund, 2013-08-12 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Doros rapport för det andra kvartalet kommer att publiceras onsdagen den 21 augusti klockan 07:30.

Klockan 9:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en web-presentation av rapporten. Presentationen kan nås genom www.doro.com/corporate. Där kommer också presentationsmaterialet att vara tillgängligt en timme före utsatt tid.

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på telefonnummer angivna nedan. Vänligen ring cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt.

Efter presentationen av Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud ges konferensdeltagarna möjligheter att ställa frågor.

Cirka en timme efter att presentationen i realtid avslutats kommer också en on-demand version av presentationen att vara tillgänglig på den ovan angivna adressen.

Nummer till telefonkonferensen, från: Sverige: + 46 (0)8 505 564 74 Frankrike: +33 (0)170 722 026 Storbritannien: +44 (0)20336 453 74 USA: + 1 855 7532 230

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 aug 2013, kl 16:00 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB

Show as PDF