Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro stärker sin position på den tyska marknaden genom förvärv av sin tyska distributör IVS

07:25 / 14 May 2013 Doro Press release

Doro tillkännager idag förvärvet av bolaget tyska distributör IVS Industrievertretung Schweiger GmbH "IVS", med en omsättning på €33 miljoner 2012 och 64 anställda. Företaget har sin verksamhet i Amberg, Tyskland, och grundades 1991 av huvudägaren Helmut Schweiger som kommer att kvarstå som VD för bolaget. IVS är den tyska marknadsledaren inom mobiltelefoner för seniorer.

Lund, 2013-05-14 07:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

"Vi har under en tid aktivt sökt den bästa strategiska lösningen för att stärka vår marknadsposition i Tyskland och uppnå samma marknadsledarskap som vi har på andra marknader. Genom förvärvet av IVS kommer vi att ha en marknadsandel på cirka 33 procent på den tyska mobiltelefonmarknaden för seniorer. Dessutom möjliggör IVS att vi kan växa snabbare i övriga tysktalande marknader samt expandera mot den växande östeuropeiska marknaden", säger Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud.

IVS har varit Doros huvudsakliga samarbetspartner och distributör i Tyskland sedan 2008 och har vid sidan av mobiltelefoner ett kompletterande nischat produkterbjudande inom konsumentelektronik. Förvärvet kommer ge stöd åt tillväxten av Doro-produkter i försäljningskanalerna inom detalj- och näthandel. Doros dotterbolag Doro GmbH kommer att fortsätta fokusera på telekomoperatörer och kunder inom Care-segmentet.

Helmut Schweiger, VD på IVS kommenterar: "Vi har en väl beprövad organisation som har kunnat växa och gå med vinst under varierande marknadsförhållanden i många år. Vårt partnerskap med Doro har fungerat mycket bra och Doros produkter kommer nu att stå i fokus för vår fortsatta organiska tillväxt inom mobiltelefoner. Tillsammans med IVS ledningsgrupp ser jag stora möjligheter i att gå samman med Doro och det är med äkta engagemang som jag kommer att bidra till att denna satsning lyckas".

Förvärvet förväntas bidra positivt till Doros vinst per aktie under 2013. Förvärvspriset för IVS, inklusive maximal tilläggsköpeskilling 2014 och 2015, uppgår till €17,6 miljoner på en kontant och skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom en kombination av Doros befintliga kassa och nya banklån. Doro har vidare en option att finansiera en del av förvärvet med cirka 1,5 miljoner Doro-aktier som emitteras till IVS nuvarande ägare. Sådan emission är föremål för godkännande av Doros bolagsstämma. Under 2012 uppgick IVS omsättning till €33 miljoner, med ett EBIT-resultat på €3,6 miljoner.

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05 Ordförande Bo Kastensson, +46 (0) 46 280 50 25

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2013, kl 07:25 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB

Show as PDF