Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport Juli – September 2013

07:30 / 8 November 2013 Doro Press release

Lund, 2013-11-08 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Orderingången steg 51 procent – bekräftar positivt momentum

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2013:

• Orderingången uppgick till 365 Mkr (242), en ökning med 51 procent. Justerat för förvärv var ökningen 26 procent. • Nettoomsättningen uppgick till 279,4 Mkr (210,8), en ökning med 33 procent. Justerat för förvärv och valutakurseffekter var tillväxten 9 procent, jämfört med föregående år. • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 20,3 Mkr (16,2). EBIT-marginalen var 7,3 procent (7,7). • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 15,0 Mkr (25,7). • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,77 kr (1,33). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,3 Mkr (13,1). • Doro förvärvade sin franska mjukvarupartner Isidor SAS. • Riktad emission av 1 457 000 nya aktier till säljarna av IVS. • Helårsprognosen för 2013 kvarstår.

VD Jérôme Arnaud: Positivt momentum och spännande lanseringar

Vår exceptionella tillväxt under årets två första kvartal följdes upp av en 51-procentig ökning av orderingången under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav hälften var organisk tillväxt. Vår geografiska expansion under de senaste åren har gett resultat i form stadig försäljningstillväxt, då de viktigaste markna-derna nu växelvis driver intäkterna. Doros organiska tillväxt uppgick till 9 procent, exklusive nyförvärvade IVS som dessutom ytterligare stärker både intäkter och vinst. Inklusive förvärv uppgick tillväxten till 26 procent.

Jag är nöjd med att vi fortsatt förbättra vårt EBITDA-resultat och att vi visar en marginal i nivå med förra året. Vi fortsätter att investera i marknadsföring och ett breddat nätverk av partners. Vår ambitiösa produktutvecklingsstrategi och de nya förvärven är nyckeln till vår tillväxt, men de ökar också vår kostnadsbas. Vi är dock övertygade om att en hög innovationsnivå och en uppdaterad produktportfölj krävs för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Med detta i åtanke förvärvade vi i juli månad vår franska partner inom mjukvarudesign, Isidor. Förvärvet stärker vårt utvecklingsteam och kortar ledtiderna för våra smartphones. Isidor bidrar också med en attraktiv portfölj av applikationer för enkel åtkomst till internet på surfplattor och datorer.

Under kvartalet har vi haft två spännande lanseringar. Doro Liberto® 810, vår andra smartphone, är en snygg och stilren telefon som etablerar en ny nivå för användarvänliga smartphones. Modellen rullas nu ut via vårt nätverk av detaljister lagom till julhandeln. Vi har också lanserat Primo™ by Doro - ett kompletterande sortiment av användarvänliga mobiltelefoner som täcker lågprissegmentet i utvalda länder, men samtidigt innehåller en attraktiv uppsättning grundläggande funktioner.

Utöver smartphones ser vi fortsatt stark efterfrågan på vårt sortiment av traditionella 3G-telefoner, i takt med att operatörerna på våra nyckelmarknader uppgraderar sina nät. Ett typexempel är operatören O2 som nyligen lanserade Doro PhoneEasy® 621 i hela Storbritannien och på Irland.

Trots förvärv och investeringar för fortsatt tillväxt kvarstår vår finansiella styrka och vi är väl positionerade för att fortsätta på inslagen väg – att ta till vara på möjligheterna i ”sil-verekonomin”.

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och Koncernchef +46 (0)46 280 50 05 Bernt Ingman, Interim CFO +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 8 november 2013, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB

Show as PDF