Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Orderingången ökade med 14 procent under kvartalet men lägre intäkter och rörelseresultat

07:30 / 21 August 2012 Doro Press release

Lund, Sweden, 2012-08-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under andra kvartalet 2012:

• Nettoomsättningen uppgick till 156,5 Mkr (164,9), en minskning med 5,1 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,6 Mkr (10,4), en minskning med 56 procent. Rörelse- marginalen var 2,9 procent (6,3). • Periodens resultat uppgick till 6,0 Mkr (7,9). • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,31 kr (0,41). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,0 Mkr (3,5). • Orderingången uppgick till 207,0 Mkr (181,0), en ökning med 14,3 procent. Caresortimentet ökade med 19,7 procent. • Investeringar i nya produkter och tjänster fortsätter.

VD Jérôme Arnaud: Ett svagare kvartal men en stark orderingång och strategiska produktlanseringar ger goda utsikter

“Efter fyra år med tillväxt i varje kvartal sjönk såväl vår nettoomsättning som vår EBIT-marginal under årets andra kvartal jämfört med ett starkt motsvarande kvartal i fjol. Den ackumulerade tillväxten uppgår nu till 9 procent.

Orderingången ökade dock med 14 procent under kvartalet, och vi är övertygade om att vår omsättning framgent kommer att fortsätta växa. Vårt kassaflöde ökade också påtagligt under kvartalet.

Kvartalets nettoomsättning påverkades av att en kund i Kanada minskade sitt lager i avvaktan på våra nya modeller. Vi har på vissa europeiska marknader också märkt en ökad konkurrens från lågprisprodukter.

Vår Doro PhoneEasy® 740 världens första smartphone för seniorer, som kommer att lanseras under det fjärde kvartalet, är väl positionerad i ett högre prissegment på konsumentmarknaden och kommer även att kompletteras med enklare mobiltelefoner i lägre prissegment. I september kommer mjukvarulösningar som gör PC’s och läsplattor lättare att an-vända att vara tillgängliga under varumärket Doro Experience®.

Dessutom kommer Doro PhoneEasy® 740, att levereras med våra TeleCare och mHealth lösningar.

Vi uppdaterar också löpande vårt program av feature telefoner. Fjolårets lansering av 3G modellerna 615 och 614 i region Norden hade fortfarande en stor inverkan på vår tillväxt under årets andra kvartal. De kommer nu ut i 2G version i andra länder. Vi har under innevarande kvartal också uppdaterat vårt sortiment med telefonen Doro PhoneEasy® 715 som har en utskjutbar knappsats, en så kallad slider. Vi fortsätter också att utöka vår globala närvaro och vår kundlista med vår unika 3G telefon Doro PhoneEasy® 615: I april tecknade vi ett avtal med Optus i Australien som sedan dess säljer den över internet och i 840 butiker över hela landet. I juni skrev vi kontrakt med Vodafone Australia. Därmed stärker vi också våra relationer med Vodafone globalt.

Doro PhoneEasy® 615 lanserades i juni också av Orange i Israel. Den har redan etablerat sig som deras tredje bäst säljande mobiltelefon. Efter periodens utgång tecknades ett avtal med Telenor i Ungern, som kommer sälja Doro PhoneEasy® 409gsm.

En välfylld orderbok, uppdateringen av vårt existerande produktportfölj, lanseringen av världens första smartphone för äldre och en fortsatt ambitiös produktutveckling gör att jag ser fram emot resten av året och framöver med tillförsikt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05 Annette Borén, Vice VD och CFO +46 (0)70 630 00 09

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 21 augusti 2012, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av använ-darvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella de-signpriser. Produkterna säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebok.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF