Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Starkt första kvartal för omsättning och rörelseresultat

07:30 / 11 May 2012 Doro Press release

Lund, Sweden, 2012-05-11 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser första kvartalet 2012:

-- Nettoomsättningen uppgick till 170,4 Mkr (135,1), en ökning med 26,1 procent. -- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 12,6 Mkr (6,0), en ökning med 110 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (4,4). -- Periodens resultat uppgick till 2,5 Mkr (5,1). -- Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,13 kr (0,27). -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,1 Mkr (-12,6). -- Orderingången uppgick till 143,6 Mkr (131,5), en ökning med 9,3 procent. Care-sortimentet ökade med 21,8 procent. -- Doro Experience® och Doro PhoneEasy® 740 framgångsrikt lanserade i Barcelona.

VD Jérôme Arnaud: Doros strategival bekräftas av ett starkt första kvartal

”Vår stabila tillväxt fortsätter och försäljningen för det första kvartalet ökade med cirka 26 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Detta gjorde perioden till vårt starkaste första kvartal någonsin sett till omsättning och EBIT. Samtliga regioner växte, men tillväxten var speciellt hög i Norden och EMEA, i ett kvartal som säsongsmässigt brukar vara relativt svagt. För det 13:e kvartalet i rad ökade EBIT jämfört med föregående år, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 7,4 procent.

På Mobile World Congress i februari lanserade vi världens första smarta Androidtelefon för seniorer, Doro PhoneEasy® 740 samt vår användarvänliga mjukvara för tablets och PC, Doro Experience®. Vi fick exceptionellt mycket uppmärksamhet. Närmare 100 intervjuer gavs till olika internationella journalister och försäljningen kickstartades med ett antal mycket viktiga kundmöten. Doros första smarta telefon kommer att börja levereras i september 2012.

Till Doro Experience® hör en appstore, Doro Selection, som erbjuder ett växande antal applikationer anpassade för seniorer, inklusive en nyhetstjänst på 11 språk. Under våren 2012 kommer tredjepartstillverkare av Android- och Windows-baserade enheter kunna licensiera Doro Experience®.

När det gäller nya säljkanaler är vi glada att John Lewis, en av Storbritanniens mest ansedda butikskedjor, kommer att sälja fyra av våra telefoner i utvalda butiker och via internet. Dessutom tog brittiska Phone4you under kvartalet upp våra telefoner i sitt sortiment.

Efter periodens utgång tecknande vi ett avtal med Optus, Australiens näst största telekomföretag, som nu säljer Doro PhoneEasy® 615 via internet och i 300 Optus-butiker, 170 Big W-butiker och 370 Dick Smith-butiker över hela landet.

För att fortsätta utveckla några av våra strategiskt viktiga kunder och stärka vår närvaro i tysktalande länder har vi etablerat ett dotterbolag i Köln.

I januari fick vi franska Janus de la Santé-priset för vårt bidrag till integreringen av seniorer i det moderna samhället. Så sent som i april mottog vi också vid en ceremoni i Tyskland Universal Design-priset för den attraktiva och funktionella designen hos Doro PhoneEasy® 615.

Vår intensiva produktutveckling öppnar upp många nya möjligheter och jag är glad att vi i första kvartalet kunde hålla EBIT på en bra nivå trots vårt ambitiösa investeringsprogram. Stärkta av denna positiva utveckling känner vi oss komfortabla med att fortsätta investera enligt plan.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05 Annette Borén, Vice VD och CFO +46 (0)70 630 00 09

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 11 maj 2012, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF