Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro vinner en tvist om telefondesign mot ytterligare en konkurrent i Tyskland

10:00 / 19 September 2011 Doro Press release

Lund, Sweden, 2011-09-19 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Den tyska domstolen Landgericht Hamburg har den 7 september 2011 i ett provisoriskt föreläggande, med ett signifikant vite, förbjudit Doros konkurrent Emporia Deutschland att inom den Europeiska unionen inneha, sälja, använda, importera eller exportera en vikbar mobiltelefon märkt Telme. Telefonen, som nyligen lanserats, liknar Doros motsvarande produkter och gör därmed intrång på Doros registrerade designrättigheter.

De telefoner som gör intrång på Doros rättigheter skall hållas i Doros förvar tills att slutligt beslut om destruktion föreligger.

Så sent som i januari i år förbjöds tyska ITM Einkauf att sälja en modell som gjorde intrång i Doros registrerade mönster avseende modellen Doro Phone Easy®410gsm.

“Jag är mycket nöjd med att Landgericht Hamburg bekräftat vår hållning. Vi arbetar intensivt och löpande med innovationer, design och varumärke. Det är därför vi snabbt och konsekvent också angriper intrång i våra immateriella rättigheter.” säger Jérôme Arnaud, Doros VD och koncernchef.

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05, eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2011, kl 10.00 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 37 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer - en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2010 omsatte Doro 633 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF