Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Charlotta Falvin nominerad till Doro AB:s styrelse

16:01 / 22 February 2011 Doro Press release


Lund, 2011-02-22 16:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Charlotta Falvin har sedan år 2006 varit VD i TAT, The Astonishing Tribe AB,
ett ledande svenskt företag inom mjukvaruutveckling och design för
mobilindustrin. Sedan 2010 är TAT en del av kanadensiska Research in Motion
Limited (RIM) som tillverkar Blackberry. Charlotta Falvin har lång erfarenhet
från flera ledande positioner inom Axis Communications AB, bland annat som vice
VD med ansvar för Sales and Operations. Hon har en civilekonomexamen från
Internationella Ekonomilinjen vid Lunds Universitet. 

Charlotta Falvin är idag styrelseledamot i Axis Communications AB, Anoto AB och
Sydsvenska Handelskammaren. 

Charlotta Falvin, 44 år, äger idag inga aktier i Doro AB. Som styrelseledamot
blir hon oberoende gentemot större ägare i Doro AB samt även mot bolaget Doro
AB. Givet stämmans beslut kommer hon att tillträda som styrelseledamot i Doro
AB från och med juli 2011, detta beroende på andra engagemang fram till dess. 

¿Charlotta Falvin kommer med sin breda internationella erfarenhet av
affärsutveckling inom teknik- och inte minst mobilsektorn att tillföra viktig
kompetens i styrelsearbetet. Under senare år har hon inom TAT fått en unik
inblick i hur mobilprodukter kan nischas framgångsrikt genom användarvänliga
gränssnitt. Tillsammans med hennes framgångsrika erfarenhet av att skapa värden
i de bolag hon verkat ser vi ett stöd för Doros fortsatta internationella
tillväxt inom telekomprodukter för seniora användare. Därigenom kan vi
vidareutveckla Doros Care strategi¿, säger Bo Kastensson, ledamot i Doros
valberedning och bolagets styrelseordförande. 

Övriga nominerade till styrelsen är Bo Kastensson, Karin Moberg, Jonas
Mårtensson och Jérôme Arnaud, samtliga ledamöter i Doro AB:s styrelse sedan
tidigare. Peter Blom som varit styrelseledamot i Doro AB sedan 2008 har avböjt
omval. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 22 februari 2011, kl 16.01 CET. 

Om Doro
Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och
försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en
växande grupp människor världen över. Med över 35 års erfarenhet inom telekom
och försäljning i över 30 länder på fem kontinenter, är Doro idag det
världsledande varumärket inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner. Doro
skapade kategorin Care Electronics och har under de senaste åren belönats med
flera internationellt erkända designpriser. Bolaget omsatte 633 Mkr under 2010.
Doro-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag.
Läs mer om Doro på www.doro.com 


     För ytterligare information kontakta:
     Tedde Jeansson, ordförande i Doro AB:s valberedning, +46 (0) 70 855
4778, eller 
     Bo Kastensson, ordförande i Doro AB
     samt ledamot i valberedningen, +46 (0) 70 876 5995.