Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro vinner tvist mot tysk konkurrent om telefondesign

10:00 / 10 January 2011 Doro Press release


Lund, 2011-01-10 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

En domstol i Tyskland (Landgericht) har beslutat att förbjuda den tyska
tillverkaren ITM Einkaufs 
GmbH att sälja en modell som liknar en av Doros telefoner. Anledningen är att
domstolen fann att 
telefonen utgjorde intrång i ett av Doros registrerade mönster avseende Doros
PhoneEasy® 410gsm. 


Under hösten lanserade det tyska bolaget en ny mobiltelefon som till avgörande
delar liknande Doros 
bästsäljande modell Doro PhoneEasy® 410gsm. Efter att ha uppmärksammats på
likheterna stämde 
Doro ITM i tysk domstol med en begäran om att domstolen omedelbart skulle
förbjuda fortsatt 
marknadsföring och försäljning av produkten.


Domstolen agerade snabbt och förbjöd ITM att sälja och marknadsföra sin
intrångsprodukt till dess 
målet slutligen har avgjorts. ITM begärde omprövning av beslutet och fick
tillfälle att yttra sig över 
Doros stämning och domstolens beslut. Den 17 december 2010 beslutade domstolen
att upprätthålla 
sitt beslut att i ett interimistiskt föreläggande förbjuda ITM att sälja
produkten. 


Doro arbetar kontinuerligt med varumärke, design och innovationer och angriper
konsekvent intrång i 
Doros immateriella rättigheter.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 10 januari
2011, kl 10.00 CET. Om Doro
Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och
försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en
växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom
är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med
försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care
Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella
designpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad på
Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på
www.doro.com 


     För mer information vänligen kontakta:
     VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
     eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.