Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB (publ): Årsredovisning 2023

08:00 / 26 March 2024 DistIT Press release

Årsredovisning 2023 för DistIT AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT AB webbplats.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/