Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 20 MSEK

15:30 / 1 June 2023 DistIT Press release

DistIT AB (“Bolaget”) har genomfört återköp av obligationer till ett nominellt belopp om totalt 20 MSEK av Bolagets obligationslån (ISIN: SE0015949359) med slutligt förfall den 19 maj 2025 och totalt utestående belopp om 300 MSEK.

Återköpet genomfördes till en snittkostnad om 81 % och kommer att minska bolagets nettoskuld och räntekostnader.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/