Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Förtydligande kommentar från VD Aurdel Sweden AB (tidigare SweDeltaco)

08:55 / 10 March 2023 DistIT Press release

Med anledning av frågor väckta om Deltaco i samband med rättegången mot Mobile Experience och Mobile Active Business Group vill jag lämna följande kommentar:

Deltaco är en leverantör inom IT-tillbehör med flera hundra leverantörer. Två leverantörer har varit Mobile Active Business Group och Mobile Experience. När vi tar in nya leverantörer har vi en process för utvärdering som även kan innefatta kontroll med hjälp av extern part. I det här fallet har vi gjort det. Redan när det förekom misstankar om eventuella oegentligheter valde vi att avsluta dessa två samarbeten. Vi har inte fått några frågor från någon myndighet i ärendet.”

Uttalande från
Martin Gutberg, VD Aurdel (tidigare SweDeltaco AB)

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/