Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistITs dotterbolag EFUEL svarar på Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud av Easee laddboxar

10:45 / 15 March 2023 DistIT Press release

EFUEL, en ledande distributör av laddboxar för elfordon i Sverige, Finland och Danmark är informerade om det senaste beskedet om ett försäljningsförbud avseende laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge av Elsäkerhetsverket, som EFUEL är en återförsäljare av. Beslutet om försäljningsförbud fattades i går, den 14 mars 2023 och gäller enbart för den svenska marknaden. Beslutet är ett resultat av en pågående utredning kring elsäkerhetsfrågor relaterade till laddboxar och innebär att laddboxarna inte får levereras för distribution, förbrukning eller användning. Laddboxarna får följaktligen inte säljas eller marknadsföras på den svenska marknaden. Beslutet innebär även att utrustning som redan är installerad måste åtgärdas så att den risk som Elsäkerhetsverket menar finns elimineras. Bolagets bedömning är att ansvaret för dessa åtgärder ligger hos tillverkaren av Easee Home och Easee Charge och inte hos EFUEL. EFUEL kommer tillsammans med Easee att återkomma avseende hur beslutet kommer att hanteras praktiskt på de svenska, finska och danska marknaderna. Hos EFUEL är säkerheten hos våra kunder vår högsta prioritet.

Med anledning av detta beslut har EFUEL vidtagit följande åtgärder: på den svenska marknaden fortsätter bolaget att utöka sortimentet genom att erbjuda produkter från flera andra ledande leverantörer av laddboxar. Bolaget erbjuder redan idag en alternativ laddbox från Wallbox och är även i slutfasen av förhandlingar med andra producenter.

Även om försäljningsstoppet endast gäller i Sverige utvärderar Bolaget hur situationen ska hanteras i Finland och Danmark där EFUEL är verksamma. Även för de finska och danska marknaderna har EFUEL för närvarande alternativa produkter i lager och kommer att öka inköpen från alternativa leverantörer.

I nuläget bedömer Bolaget att den kortsiktiga påverkan på Bolagets försäljning kommer att vara begränsad eftersom Bolaget redan nu erbjuder alternativa produkter och inom kort kommer att erbjuda ytterligare alternativ. Detta kommer kortsiktigt att påverka EFUEL's försäljning tills dess att EFUEL utökar sortimentet med nya produkter och vidtar nödvändiga kostnadsbesparingar för att säkerställa att bolaget fortsatt levererar ett positivt resultat. På medellång sikt bedömer EFUEL att produkterna kan ersättas fullt ut för att möta efterfrågan.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/