Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

15:15 / 15 June 2021 DistIT Press release

DistIT AB (publ) (”DistIT”) emitterade den 19 maj 2021 seniora icke säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 300 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 800 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en flytande ränta om 3m Stibor plus 450 bps.

Enligt obligationsvillkoren har DistIT åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.distit.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 17 juni 2021.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/