Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT presenterar nya finansiella mål för 2025

08:00 / 18 March 2021 DistIT Press release

DistIT har genomfört ett antal åtgärder för att framtidssäkra bolaget, lagt till nödvändig kompetens och tagit fram en uppdaterad strategi samt affärsplan. Med anledning av detta presenterar DistIT finansiella mål för 2025 bestående av:

  • Omsättning SEK 3,5 miljarder
  • Bruttomarginal 25 %
  • EBIT-marginal minst 8 %
  • Ackumulerad förvärvskapacitet om SEK 1,5 - 2,0 miljarder efter utdelningar

DistIT kommer att förklara dessa finansiella mål närmre på sin digitala kapitalmarknadsdag den 25 mars klockan 09.00-12.00.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen till Oskar Magnusson, Investor Relations DistIT, oskar.magnusson@distit.se. Länken till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/