Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT ABs årsredovisning 2020

08:30 / 31 March 2021 DistIT Press release

DistIT ABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/