Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB (publ): Omvänd vinstvarning

08:00 / 18 January 2021 DistIT Press release

Koncernens strategi har gett effekt vilket förväntas resultera i ett rörelseresultat efter avskrivningar om 45-50 MSEK i det fjärde kvartalet 2020, vilket bolaget bedömer som signifikant högre än marknadens förväntningar.

DistITs strategi med bland annat utökat fokus på egna varumärken och kostnadseffektivitet har gett effekt, vilket resulterat i ett preliminärt rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 45-50 MSEK (38,0) i det fjärde kvartalet 2020. Detta representerar en ökning om 25%* jämfört med motsvarande period 2019.

Nedan följer DistITs preliminära siffror för det fjärde kvartalet samt helår 2020.

Oktober – december 2020
- Total omsättning 730-750 MSEK (706,8), en ökning om 5%*
- EBIT 45-50 MSEK (38,0), en ökning om 25%*
 
Helår 2020
- Total omsättning 2 350-2 370 (2 330,9), en ökning om 1%*
- EBIT 82-87 MSEK (justerat 71,6), en ökning om 17%*

*Förändringsprocenten representerar mitten i intervallen.

Bokslutet för 2020 är ännu ej reviderat och siffrorna kan därför komma att ändras. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att offentliggöras den 23 februari som tidigare kommunicerats.

VD Robert Rosenzweig: ”det är glädjande att kunna meddela att vi ser tydliga effekter av att vår strategi fungerar. Det har varit ett utmanande år för organisationen med förbättringsarbete och utökat kommersiellt fokus. Vi ser med stor tillförsikt på hur vi tar koncernen vidare, styrkta av faktumet att vi redan ser frukter av våra ansträngningar”.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/