Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT återkallar korttidspermitteringar i Deltaco

08:00 / 15 May 2020 DistIT Press release

Med gradvisa lättnader av restriktioner i Norden och tendenser till en stabilisering av Covid-19-pandemin ser vi en påbörjad normalisering av affärsvolymen i Deltacos verksamheter. Mot bakgrund av detta återkallas alla korttidspermitteringar inom Deltaco-koncernen förutom Winther Wireless.

DistIT följer utvecklingen noga och kommer att fortsatt anpassa verksamheten efter förutsättningarna för de olika dotterbolagen.
Permitteringar i Aurora och Septon kvarstår tillsvidare.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/