Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB har köpt nominellt 18 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 99,75

14:30 / 8 December 2020 DistIT Press release

DistIT AB har idag köpt nominellt 18 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till en snittkostnad om 99,75. Den totala kostnaden uppgår till 18,02 MSEK inklusive upplupen ränta.

Bolaget bedömer att det var rätt tidpunkt att göra ett fördelaktigt förvärv av den egna obligationen med hänsyn till kapitalkostnad och likviditet.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/