Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

DistIT: Delårsrapport april - juni 2020

Andra kvartalet, apr - jun 2020
Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg förs...

08:00 / 19 Aug DistIT Press release

DistIT förstärker organisationen ytterligare

Som ett led i att stärka Aurora/Deltacos digitala marknadsföringsförmåga har vi rekryterat Adrian Langer som Marknadschef för Aurora/Deltaco. Adri...

13:00 / 22 Apr DistIT Press release

DistIT: Delårsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet, jan - mar 2020
Omsättning ökade med 9,4 MSEK, eller 1,7 procent, till 564,9 MSEK (555,5) genom försäljningsökningar ino...

08:00 / 20 Apr DistIT Press release

COVID-19s påverkan på DistIT-koncernen

Som tidigare kommunicerats har och kommer Covid-19 att påverka DistIT-bolagens verksamheter. Det är ännu ej säkerställt hur affärerna kommer att u...

13:08 / 14 Apr DistIT Press release

DistIT ABs årsredovisning 2019

DistIT ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se
Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare...

09:00 / 27 Mar DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 10.00 på Konferens...

15:03 / 17 Mar DistIT Press release

DistIT: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019
Omsättning minskade med 16,7 MSEK till 706,8 MSEK (723,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbol...

08:00 / 21 Feb DistIT Press release