Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Omorganisationen av DistIT slutförs

14:00 / 12 August 2019 DistIT Press release

Den tidigare aviserade strategiska översynen av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation har nu slutförts och sammanslagningen av Aurora och Deltaco är genomförd.

En förenklad managementstruktur bestående av 7 personer har idag presenterats. Det nya management teamet under VD Robert Rosenzweig och CFO Erik Bech-Jansen består av Mikael Johansson (IT), Martin Gutberg (Operations), Ali Motazedi (Sales), Johan Lønk Ramskov (A-brands) samt Claes Eriksson ansvarig för Own Brands. Den nya organisationen ger möjligheter till snabbare beslutsfattande och en effektivare intern administration.

I samband med detta så berörs ytterligare 6 personer av denna omorganisation vilket kommer föranleda omstruktureringskostnader i tredje kvartalet om cirka 7,5 Mkr i tillägg till de tidigare aviserade 16,5 Mkr.

Med denna omorganisation har DistIT-koncernen nu förutsättningar för att fokusera helt på försäljning med en marknadsanpassad organisation, ett kostnadseffektivt erbjudande till leverantörer och kunder samt skapa förutsättningar för att snabbare komma till marknaden med både andras varumärken och egna märkesvaror.

Den nya organisationen gäller fr o m idag, den 12 augusti 2019.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/