Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Marknads- och kostnadssynergier inom DistIT-koncernen

08:00 / 23 July 2019 DistIT Press release

Under kvartal 2 2019 har en större genomgång av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation genomförts för att ytterliga realisera identifierade marknads- och kostnadssynergier.

DistIT AB har i samband med detta arbetet kostnadsfört 16,5 MSEK i omstruktureringskostnader i samband med kvartalbokslutet 2019-06-30. Av detta härrör 0,9 MSEK Q1 och 15,6 MSEK Q2.

Den förväntade årliga besparingen för dessa omstruktureringar uppgår till 34,4 MSEK när fullt implementerade, vilket utgör en ytterligare besparing om 24,4 MSEK jämfört med de 10,0 MSEK som presenterades i april. En majoritet, dvs motsvarande 29,8 MSEK besparing på årsbasis kommer att vara implementerade vid årets utgång, av resterande 4,6 MSEK realiseras 2,9 MSEK under Q1 2020 och 1,7 MSEK under Q2 2020

Totalt berörs 14 personer av omstruktureringen utöver de 13 som bolaget meddelade efter kvartal 1 2019, dvs. totalt 27 personer påverkas, varav 4 konsulttjänster.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB 

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB 

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 08:00 CET. 

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/