Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT: Kostnadsanpassningar i Aurora Group A/S

14:00 / 30 April 2019 DistIT Press release

I kvartalsrapporten påpekade vi att kostnadsnivån i Aurora koncernen skulle ses över och vi meddelar härmed att 13 tjänster i Aurora koncernen har varslats. Detta medför en årlig besparing på 9,9 MSEK. För kalenderåret 2019 blir besparingen 2,5 MSEK efter avdrag

för avgångsvederlag vilka beräknas uppgå till 0,7 MSEK.

Henrik Finnedal CEO Aurora Group A/S: "Då Auroras resultat inte ökat i takt med den goda omsättningstillväxten tvingas vi göra en konstandsanpassning. Det är alltid beklagligt att behöva reducera personal men vi kommer efter dessa åtgärder vara bättre rustade att fortsätta vår lönsamma tillväxt och säkerställa Auroras framtid långsiktigt."

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistITAB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistITAB

Mobil: +46 733 311 311
E-mail: Erik.Bech-Jansen@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/