Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB har köpt nominellt 4 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 100,990

16:30 / 8 February 2019 DistIT Press release

DistIT AB har idag köpt nominellt 4 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till en snittkostnad om 100,990.
Den totala kostnaden uppgår till 4,040 MSEK.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 5042
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@ (Ove.Ewaldsson@distit.se)penser.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 16:30 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/