Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB har ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké januari - december 2019

09:00 / 23 December 2019 DistIT Press release

Nytt datum är den 21:a februari 2019 istället för tidigare meddelat 13:e februari 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Jörgen Bender, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 707 40 31
Email: jorgen.bender@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser BankAB

Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/