Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

DistIT: Delårsrapport juli - september 2019

Tredje kvartalet, jul - sep 2019
Omsättningen minskade med 34,4 MSEK till 535,8 MSEK (570,2) jämfört med motsvarande period 2018, bakom d...

16:30 / 24 Oct DistIT Press release

Omorganisationen av DistIT slutförs

Den tidigare aviserade strategiska översynen av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation har nu slutförts och sammanslagningen av Aurora oc...

14:00 / 12 Aug DistIT Press release

Utökad integration i DistIT AB

Två av DistIT AB:s dotterkoncerner, Aurora Group och SweDeltaco, har historiskt bearbetat de nordiska marknaderna parallellt, med bl.a. separata s...

08:00 / 26 Jul DistIT Press release

DistIT: Kostnadsanpassningar i Aurora Group A/S

I kvartalsrapporten påpekade vi att kostnadsnivån i Aurora koncernen skulle ses över och vi meddelar härmed att 13 tjänster i Aurora koncernen har...

14:00 / 30 Apr DistIT Press release

DistIT: Delårsrapport januari - mars 2019

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror
Första kvartalet
Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
Rörelseresultat eft...

10:00 / 25 Apr DistIT Press release

DistIT: Delårsrapport januari - mars 2019

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror
Första kvartalet
Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
Rörelseresultat eft...

08:01 / 25 Apr DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10.00 på Konferens ...

13:23 / 20 Mar DistIT Press release

Ny CFO i DistIT AB

DistitIT AB har utsett Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB.
Erik Bech-Jansen har mer än 25 års erfarenhet från roller som CFO och Business ...

08:00 / 13 Feb DistIT Press release

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i DistIT AB, org. nr. 556116-4384, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma, för att behandla styrelsens förslag om emission ...

11:49 / 16 Jan DistIT Press release