Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018 som verkställande direktör i DistIT AB

15:17 / 7 August 2018 DistIT Press release

Som informerats den 12 juni 2018 har styrelsen utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör i DistIT AB. Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018. Fram till Roberts tillträde kvarstår Arne Myhrman som tf. VD.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: -46 73 994 70 79

E-mail: charette@athanase.se

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/