Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Septon har fullföljt förvärvet av Lydrommet i Norge och Danmark

12:00 / 12 June 2018 DistIT Press release

Som tidigare offentliggjorts den 29 maj 2018 har parterna undertecknat bindande överlåtelseavtal och beräknad tillträdesdag angavs till första halvan av juni. Septon har idag fullföljt förvärv av Lydrommet i Norge och Danmark.

Förvärvet innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast är verksamt inom professionella ljusprodukter. Förvärvet är strategiskt och skapar en skandinavisk plattform för fortsatt expansion och samordning av framtida utveckling och investeringar i en förstärkt Septon-grupp.

Stockholm den 12 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef
Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se 

Septon Electronic AB
Magnus Löndén, VD och koncernchef 
Mobil: +46 73 399 8990
E-post: magnus.londen@septon.se 

www.septon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 12.00 CET.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/