Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Ny verkställande direktör i DistIT AB

08:00 / 12 June 2018 DistIT Press release

Styrelsen i DistIT AB har utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör i DistIT AB.

Robert Rosenzweig har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta internationellt i företag som Alfa Laval och Swedish Match. Vid Swedish Match har han lett distributörsnätet i Sydostasien och även ansvarat för tillverkningsföretag i Kina. I Nobia, Europas största köksproducent, har han arbetat med Mergers & Aquisitions. Ansvarsområden har bland annat omfattat försäljning till ledningsfunktioner. Närmast kommer Robert Rosenzweig från NOTE AB, som är en skandinavisk kontraktstillverkare, där han varit COO under de senaste åtta åren.

Robert Rosenzweig tillträder under hösten 2018. Fram till Roberts tillträde kvarstår Arne Myhrman som tf. VD.

Stefan Charette styrelsens ordförande säger - "Det är med stor tillfredsställelse som styrelsen har utsett Robert Rosenzweig till verkställande direktör. Robert har en lång och gedigen internationell erfarenhet av distributionsverksamhet och tillväxt både organiskt och genom förvärv. Jag ser fram emot att tillsammans med Robert och övriga i styrelsen bidra till företagets fortsatta tillväxt i en bransch under kontinuerligt utveckling och förändring."

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: -46 73 994 70 79

E-mail: charette@athanase.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 12 juni 2018 kl.08:00 CET.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/