Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - juni 2018

Ökad försäljning med förbättrat resultat i andra kvartalet
Andra kvartalet
Omsättningen ökar till 513,5 MSEK (366,4).
...

08:00 / 17 Aug DistIT Press release

DistIT offentliggör obligationsprospekt

Den 3 maj 2018 meddelade DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") att Bolaget placerat seniora icke säkerställda obligationer om 240 miljoner k...

13:30 / 5 Jul DistIT Press release

Ny verkställande direktör i DistIT AB

Styrelsen i DistIT AB har utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör i DistIT AB.
Robert Rosenzweig har mer än 25 års erfarenhet a...

08:00 / 12 Jun DistIT Press release

Delårsrapport januari - mars 2018

Ökad försäljning men lägre resultat
Första kvartalet
Omsättningen ökar till 464,8 MSEK (391,0).
Rörelsere...

08:00 / 24 Apr DistIT Press release

DistIT AB - Årsredovisning 2017

Nu finns DistIT AB- Årsredovisning 2017 tillgänglig på bolagets hemsida www.distit.se.
Stockholm den 4 april 2018
DistIT AB (publ)
Styrel...

13:30 / 4 Apr DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 10.00 på Bolagets ko...

16:28 / 27 Mar DistIT Press release

DistIT AB - förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen i DistIT AB har beslutat föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens nuvarande ledamöter Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas ...

14:00 / 20 Mar DistIT Press release