Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB - Årsredovisning 2016

17:10 / 12 April 2017 DistIT Press release

Årsredovisning för DistIT AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016, se bifogad fil.

Årsredovisningen publiceras även på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB

Siamak Alian, VD

Mobil: 070 742 21 93

E-post: siamak.alian@distit.se

www.distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/