Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DELÅRSRAPPORT januari - september 2017

08:00 / 27 October 2017 DistIT Press release

Förvärven levererar och besparingsprogram initierat för SweDeltaco

TREDJE KVARTALET
  • Omsättningen ökade med 6 % till 414,0 MSEK (391,3).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 24 % till 15,6 MSEK (12,6).

  • Periodens resultat ökade med 24 % till 11,0 MSEK (8,9).

  • Resultat per aktie* uppgår till 0,76 SEK (0,63).

DELÅR JANUARI TILL SEPTEMBER
  • Omsättningen ökade med 12 % till 1 171,4 MSEK (1 043,1).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 29,1 MSEK (27,4).

  • Periodens resultat uppgår till 19,2 MSEK (19,2).

  • Resultat per aktie* uppgår till 1,31 SEK (1,41).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten. 

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. 

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/