Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

DistIT AB förbereder VD-byte

Siamak Alian har meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD för DistIT AB våren 2018. Siamak har under ett antal år haft två ansvarsområden då ...

09:00 / 8 Nov DistIT Press release

SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB

SweDeltaco AB (SweDeltaco) dotterbolag till DistIT AB (publ) förvärvar Winther Wireless AB ("Winther"). Winther är en ledande nischdistributör med...

15:00 / 31 Oct DistIT Press release

DELÅRSRAPPORT januari - september 2017

Förvärven levererar och besparingsprogram initierat för SweDeltaco
TREDJE KVARTALET
Omsättningen ökade med 6 % till 414,0 MS...

08:00 / 27 Oct DistIT Press release

SweDeltaco har utsett Ali Motazedi till ny VD

Med anledning av styrelsens beslut och instruktion till företagsledningen att fokusera på lönsamhet har styrelsen beslutat att utse Ali Motazedi t...

11:00 / 22 Sep DistIT Press release

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2017

Fortsatt tillväxt samtidigt som expansionskostnader tynger resultatet
ANDRA KVARTALET
Omsättningen uppgår för andra kvartale...

08:00 / 18 Aug DistIT Press release

Delårsrapport januari - mars 2017

Fortsatt lönsam tillväxt och hög förvärvsaktivitet
I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den...

08:00 / 3 May DistIT Press release

DistIT AB - Årsredovisning 2016

Årsredovisning för DistIT AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016, se bifogad fil.
Årsredovisningen publiceras även på bolagets hemsida www.di...

17:10 / 12 Apr DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 klockan 10.00 på Bolagets ko...

13:29 / 27 Mar DistIT Press release

VALBEREDNINGEN I DISTIT FÖRESLÅR NY LEDAMOT

Valberedningen i DistIT AB har beslutat föreslå årsstämman 2017 att välja Anders Nordlöw till ny ledamot i styrelsen. Vidare föreslår valberedning...

14:00 / 13 Feb DistIT Press release