Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Godkänd ansökan för listning av Alcadon på Nasdaq First North

13:45 / 1 September 2016 DistIT Press release

Nasdaq har godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Förutsatt att extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 5 september 2016 beslutar om att dela ut aktierna i dotterbolaget Alcadon Group AB (publ) till aktieägarna i DistIT kommer listning av aktierna i Alcadon att ske. I samband med ansökan har en bolagsbeskrivning (se bilaga) upprättats som även finns tillgänglig på www.distit.se och www.alcadongroup.se.

Viktiga datum

1. Extra bolagsstämma i DistIT för beslut om utdelning av Alcadon.        5 september 2016

2. Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                6 september 2016

rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3. Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                             7 september 2016

rätt att erhålla aktier i Alcadon.

4. Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                           8 september 2016

5. Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.    14 september 2016

Om den extra bolagsstämman så beslutar sker utdelningen enligt Lex ASEA och aktieägarna i DistIT behöver inte vidta några åtgärder i samband med utdelningen. Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser. Erik Penser Bank har även agerat finansiell rådgivare i samband med ansökan till Nasdaq First North.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2016.

Bilaga    Bolagsbeskrivning Alcadon Group

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB                                             

Siamak Alian, VD                             

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193                        

E-post: Siamak.Alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/