Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Förlikning mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst

14:05 / 15 September 2016 DistIT Press release

DistITs dotterbolag SweDeltaco AB har ingått en förlikning med extern hyresgäst i den skadeståndsprocess som drivits med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Södertörns Tingsrätt godkände överenskommelsen i en dom meddelad den 8 september 2016. Förlikningen innebär att SweDeltaco AB betalar 300 000 kr till tidigare hyresgästen och därmed är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i målet slutligt avgjorda.

Bakgrund

En tvist hade uppstått mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Vid omförhandling av hyresvillkoren kunde parterna inte enas varför hyresavtalet sades upp. Parterna var inte överens om uppsägningen av hyreskontraktet och en stämningsansökan inlämnades till Södertörns Tingsrätt.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/