Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - juni 2016

08:00 / 17 August 2016 DistIT Press release

Resultatet per aktie ökade med 64 % till 1,63 SEK (0,99)

DistIT avser att dela ut Alcadon. I enlighet med IFRS 5 redovisas den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco) skilt från verksamheten som är under utdelning (Alcadon). 
  • Omsättningen för koncernen, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 11 % till 793,7 MSEK (715,0). Omsättningen för den kvarvarande verksamheten ökade med 16 % till 651,8 MSEK (562,1).

  • Rörelseresultat för koncernen före avskrivningar, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 34 % till 39,3 MSEK (29,4). Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade med 68 % till 20,8 MSEK (12,4).

  • Rörelseresultat för koncernen efter avskrivningar, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 29 % till 33,2 MSEK (25,8). Rörelseresultat efter avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade med 68 % till 14,8 MSEK (8,8).

  • Förutsatt att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer den 6 september 2016 att vara sista dagen för handel i DistITs aktie inklusive rätt till utdelning i samband med särnoteringen av Alcadon.

-       Rörelsens intäkter (koncernen) uppgick till 793,7 (715,0 ) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 651,8 (562,1) MSEK - varav verksamhet under utdelning 141,9 (152,9) MSEK.

-       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,3 (29,4) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 20,8 (12,4) MSEK- varav verksamhet under utdelning 18,5 (17,0) M,SEK.

-       Periodens resultat uppgick till 23,4 (14,9) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 10,3 (2,0) MSEK- varav verksamhet under utdelning 13,1 (12,9) MSEK.

-       Resultat per aktie uppgick till 1,63 (0,99) SEK- varav kvarvarande verksamhet 0,78 (0,14) SEK- varav verksamhet under utdelning 0,85 (0,85) SEK.

För ytterligare information:

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/