Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding AB  emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 140 mkr

18:00 / 26 May 2016 DistIT Press release

Alcadon Holding AB, ett dotterbolag till DistIT AB, har emitterat ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 140 mkr inom en ram om 200 mkr. Obligationslånet löper under tre år med en kupongränta om 3m Stibor+550bps och avses noteras på en reglerad marknadsplats.

"Vi är mycket glada för det stora intresset som Alcadon har fått från investerare. Obligationsemission säkerställer att Alcadon Holding ABs skuld till DistIT AB fullt ut kan regleras och ger därmed DistIT AB möjlighet till fortsatt organisk expansion och kommande förvärv", säger Siamak Alian, VD för DistIT AB.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Arbetet med särnotering av Alcadon på Nasdaq First North Stockholm intensifieras nu och beräknas att ske under hösten 2016. Planen är att noteringen skall ske genom en utdelning till DistITs aktieägare i ett s.k. Lex Asea-förfarande. En extra bolagsstämma planeras då DistITs aktieägare skall ta ställning till förslaget. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/