Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - mars 2016

08:00 / 26 April 2016 DistIT Press release

Förbättring av rörelseresultatet före avskrivningar med 22 %
  • Nettoomsättningen ökar med 8 % till 384,7 MSEK (353,5 ).

  • Rörelseresultat före avskrivningar förbättras med 22 % till 19,4 MSEK (15,9).

  • Resultat per aktie uppgår till 0,80 SEK (0,44), en förbättring med 81 %.

Rörelsens intäkter uppgick till 384,7 (353,5) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,4 (15,9) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16,3 (14,0) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 26,0 (25,6) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (4,5) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,2 (4,0) procent.

Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,44) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,9 (-10,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016
  • Den 1 februari 2016 fick Aurora Group Danmark A/S besked om att ledningen för Fona Danmark (F Group AS) har lämnat in en ansökan om rekonstruktion. Den 31 mars 2016 har F Group AS genom rekonstruktören meddelat att förutsättningar för en rekonstruktion i enlighet med tidigare besked och plan inte föreligger. Med anledning av det inträffade kan Auroras resultat under andra kvartalet 2016 komma att påverkas negativt med maximalt 3,2 MSEK.
Under första kvartalet har en reservering om 600 KSEK gjorts.
  • Arbetet med tidigare annonserad särnotering av Alcadon på Nasdaq First North Stockholm har påbörjats.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Fredrik Brandt har utsetts till verkställande direktör i SweDeltaco AB. De senaste nio åren har Fredrik Brandt varit VD för inkClub-koncernen. Fredrik har tillträtt sin tjänst den 18:e april 2016.

  • SweDeltaco har lanserat sin nya produktlinje Nordic Home Culture™ som riktar sig till Hemelektronikmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/