Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB ger 150 000kr som bidrag till Läkare Utan Gränser

09:53 / 20 December 2016 DistIT Press release

DistIT:s styrelse har bifallit DistITs VDs förslag om att lämna ett årligt donation till organisationer som hjälper utsatta människor i världen. DistIT har nu betalat ett ekonomiskt stöd till Läkare Utan Gränser (MSF) om 150 000 kr.

Beloppet motsvarar ca 0,01 % av koncernens omsättning under 2016. Vårt syfte är att stödja deras fantastiska arbete för att rädda liv och stödja deras humanitära kamp i världen.

Entrepenören Roger Akelius har meddelat att han betalar lika mycket som summan av alla övriga bidrag som samlas för Läkare Utan Gränser i december 2016. Det innebär att DistITs bidrag leder till ett stöd till Läkare Utan Gränser på 300 000kr.

För ytterligare information:

Siamak Alian VD

Telefon: +46-707-422193

siamak.alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/