Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - juni 2015

08:00 / 31 July 2015 DistIT Press release

Fortsatt god försäljningsutveckling i samtliga dotterbolag.

Aurora tecknar strategiskt avtal med Procter & Gamble Aps.
  • Ökning av nettoomsättning med + 15,7 %, 715,0 MSEK jämfört med 617,8 MSEK.

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 14,3 % lägre än föregående år, 29,3 MSEK (34,2).

  • Resultat per aktie 0,99 SEK (1,69).

Rörelsens intäkter uppgick till 715,0 (617,8 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,3 (34,2) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 25,7 (30,4) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 24,9 (27,3) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 (5,5) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 3,6 (4,9) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 0,99 (1,69) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 (-16,7) MSEK. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

SweDeltaco har tecknat ett tilläggsavtal med PostNord Logistics TPL AB. Under löptiden för tilläggsavtalet sker SweDeltacos utleveranser från det egna lagret i Tullinge samtidigt som extra lagerutrymmen i Jordbro bibehålls. Åtgärderna innebär en återgång till en normal kostnads- och servicenivå.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Aurora Group Danmark A/S har tecknat ett treårigt distributionsavtal med Procter & Gamble Denmark ApS avseende varumärkena Braun och Oral-B. Försäljning och resultat kommer att redovisas i Auroras siffror från och med 1 augusti 2015.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/