Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Catella Capital-koncernen har till DistIT AB anmält ett ägande överstigande 10 % i bolaget

15:45 / 28 April 2015 DistIT Press release

Catella Capital-koncernen, org.nr. 556243-6989, genom förvaltande fonder har till bolaget anmält att deras ägande från och med den 27 april 2015 överstiger 10 % av antalet aktier och röster.

Datum               %                         Antal aktier och rösträtter

2015-04-27       10,01 %              1 228 928

2015-04-24       9,95 %                1 222 428

För ytterligare information kontakta:

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information vänligen besök www.distit.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/