Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Ribbskottet AB har idag till DistIT AB anmält ett ägande överstigande 10 % i bolaget

13:35 / 26 March 2015 DistIT Press release

Bolaget Ribbskottet, org.nr. 556492-5880, har idag till DistIT AB anmält att deras ägande i DistIT AB från och med den 25 mars 2015 överstiger 10 % av antalet aktier och röster i DistIT AB.

Datum               %                         Antal aktier och rösträtter

2015-03-25       10,07 %              1 237 000

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian, VD                             

Telefon: 08 555 76 241                   

Mobil: 070 7422 193                        

E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO

Telefon: 08 518 169 42

Mobil: 070 3254 973

E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/