Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Bokslutskommuniké januari - december 2014, DistIT AB (publ)

08:00 / 18 February 2015 DistIT Press release

Ökad omsättning och lönsamhet för fjärde året i rad.
  • Nettoomsättningen ökar med 36% till 1 390,9 MSEK (1 021,3)*.

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättras med 106% till 72,4 MSEK (35,3)*.

  • Resultat per aktie för helåret uppgår till 2,92 SEK (1,07) vilket är en förbättring med 173% jämfört med föregående år (efter utspädning)*.

  • Samtliga tre verksamheter visar omsättningsökning, Alcadon med 20%, Aurora med 9%, och SweDeltaco med 36%.

  • Samtliga tre verksamheter visar ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Alcadon med 29,8 MSEK (18,9), Aurora med 23,3 MSEK (0,7) och SweDeltaco med 28,8 MSEK (23,5).

  • Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 1,50 SEK (1,20) per aktie inför årsstämman den 22 april 2015. Totalt innebär förslaget en utdelning om 18,4 MSEK.

Januari-December *

Nettoomsättning 1 390,9 MSEK (1 021,3)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 72,4 MSEK (35,3)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 59,2 MSEK (22,7)

Bruttomarginal 25,5% (27,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar(EBITDA) 5,2% (3,5%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 4,3% (2,2%)

Resultat per aktie 2,92 SEK (1,07)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,9 MSEK (-41,5)

* Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april 2013.

Oktober-December

Nettoomsättning 432,4 MSEK (330,7)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17,4 MSEK (7,9)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 14,4 MSEK (4,8)

Bruttomarginal 22,8% (28,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,0% (2,4%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 3,3% (1,5%)

Resultat per aktie 0,67 SEK (0,35)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,5 MSEK (-0,3)

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/