Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Alcadon förbereds för listning på First North

15:24 / 21 December 2015 DistIT Press release

Styrelsen i DistIT AB (publ) har beslutat att påbörja förberedelser för en särnotering av Alcadon AB på Nasdaq First North Stockholm. Planen är att noteringen skall ske genom en utdelning till DistITs aktieägare i ett s.k. Lex Asea-förfarande.

Alcadon har utvecklats mycket väl sedan DistITs förvärv hösten 2012 och bolaget ser fortsatt stora tillväxtmöjligheter såväl organiskt som genom förvärv. Styrelsen i DistIT anser att en särnotering av Alcadon ger optimala förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling och skapar på sikt ett mervärde för DistITs aktieägare.

DistIT fullföljer vidare köpet av ledningens minoritetspost om 20 procent i Alcadon i enlighet med överenskommelse från 2012 och skapar samtidigt ett förnyat 80/20-procents ägande i Alcadon tillsammans med ledningen. Den sammanlagda köpeskillingen som DistIT betalat för 100 procent i Alcadon motsvarar en multipel om knappt 3 ggr bolagets EBIT 2014 (28,8 MSEK).

Styrelsen i DistIT återkommer med en mer detaljerad tidsplan för noteringen senare under 2016. De ekonomiska effekterna på DistIT och Alcadon vid en uppdelning kommer att redovisas inför den bolagsstämma då DistITs aktieägare skall ta ställning till förslaget.

- Köpet av Alcadon har varit en god affär för DistIT, säger Siamak Alian VD på DistIT AB. Bolaget har sedan hösten 2012 visat en mycket god omsättnings- och resultatutveckling. Jag är övertygad om att en särnotering av Alcadon kommer att ge bolaget optimala förutsättningar och en fortsatt god utveckling. Vi gör ytterst detta för att skapa aktieägarvärde för DistITs aktieägare på samma sätt som uppdelningen i IAR och DistIT våren 2011 hittills varit en mycket lyckad struktur för såväl båda bolagen som dess aktieägare.

- Att på detta sätt slutföra det som inleddes hösten 2012 är för mig och hela personalen en mycket viktig milstolpe. Vårt engagemang för att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra affärer ligger fast och tillsammans med DistIT och dess aktieägare ser vi fram emot en fortsatt spännande utveckling för Alcadon de kommande åren, säger Pierre Fhors, VD för Alcadon AB.

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB                                             

Siamak Alian, VD                             

Telefon: 08 555 76 241                   

Mobil: 070 7422 193                        

E-post: Siamak.Alian@distit.se  

www.distit.se                                   

Ove Ewaldsson, CFO

Telefon: 08 518 169 42

Mobil: 070 3254 973

E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/